V městské části Praha 22 se letos 12. března odehrála jedna zajímavá událost. Uhříněves se totiž startovním místem 31. ročníku Pochodu dr. Šumavského okolo Prahy. Tento pochod každoročně pořádá TOM Střelka - Klub českých turistů a 35. středisko Junáka J. Rady Praha 10- Skalka, 309 oddíl skautů. Koná se na památku dr. Roberta Šumavského, spoluzakladatele oddílu Střelka a pochodů okolo Prahy, který v roce 1981 tragicky zahynul na dovolené u moře. Na jeho památku se tak každoročně chodí tento pochod. Tyto pochody mají jednu zvláštnost, a to tu,že se každý rok chodí po jiné trase, dokud se takto postupně neobejde celá Praha. Náš oddíl turistický oddíl Šelmy se této akce zúčastnil už jednou, a to v roce 2006 (http://toselmy.sweb.cz/pochod.htm ), kdy se šlo z Běchovic do Klánovic. A když jsem se dozvěděl, že v letošním roce má tento pochod start v Uhříněvsi, rozhodl jsem se, že i letos na něj vezmu šelmáky a uspořádám tak pro ně již osmou letošní oddílovou výpravu.

Sraz jsme si dali ráno u klubovny. Když jsme byli všichni, přesunuli jsme se k uhříněveskému nádraží, kde byl start pochodu. Kdybych šel sám, zcela určitě bych se vydal na tu delší 27,5 km dlouhou trasu. Po pracovním týdnu totiž neznám lepší relaxaci, než jít na túru někam do přírody. To se díky tomu člověk dostane myšlenkami do jaké si jiné roviny, a to mu pak při turistice přicházejí nejrůznější nápady jeden za druhým. Ale protože jsem s sebou vzal i členy našeho oddílu, z nichž tři dokonce byli ještě předškoláci, zvolili jsme samozřejmě tu kratší 10,5 kilometrovou trasu.

Zaregistrovali jsme se, obdrželi jsme razítka do účastnických listů a do oddílových průkazek a vydali se na cestu. Ta vedla od nádraží uličkou a pak podél silnice ke Kříži. Tady jsme konečně odbočili od silnice a přes ovocný sad jsme sestoupili do Pitkovic. Cesta dále pokračovala kolem Pitkovického potoka a Pitkovické stráně (přírodní památka, která byla zvláště chráněným územím vyhlášena v roce 1969. Je to ukázka skalní stepi, jaká u nás byla rozšířena v období před 10-8 000 lety. Můžeme zde vidět například břidlice vystupující nad povrh. Ze vzácných květin tu roste například křivatec český nebo koniklec luční a asi stovka dalších.) A přes Dobrou vodu. Zde jsme se podívali na soutok Pitkovického potoka s Botičem a pokračovali dále pod silniční most, kde byla kontrola a kde jsme obdrželi další razítka. Když jsme ho podešli, ocitli jsme se v Petrovicích. A odtud trasa pokračovala podél Botiče a Hostivařské přehrady, jež zrovna prochází rekultivací. Když jsme došli až do Hostivaře, už jsme byli kousek od cíle turistického pochodu, od Toulcova dvora. 

A zde jsme do třetice obdrželi obdrželi razítka  a navíc diplom, vlaječku a sušenku s čajem jako odměnu za zvládnutou trasu. Když jsme byli v Toulcově dvoře, určitě si zde musíme podívat i na zdejší zvířátka. A tak jsme nejen že viděli, ale dokonce jsme si mohli i pohladit například prasátka, koně, kravičku, kozy, husy a další. Na závěr jsme si prošli i hmatovou stezku, kterou jsme absolvovali se zavázanýma očima.

Když jsme si vše prohlédli, vydali jsme se na hostivařské nádraží na vlak a odtud zpět domů do Uhříněvsi. Mě nezbývá nic jiného než poděkovat všem, kdo nám s akcí pomohli, tedy Renatě, Mirce, Martinovi, Wakilovi a Péťovi a všechny ostatní opět pochválit za to, jak těch dnešních 12 kilometrů pěkně zvládli. A zvlášť ty mladší členy našeho oddílu. U těch jsme vůbec netušili, že to dokážou ujít, ale i přesto to dokázali. Zkrátka a dobře ukázali, že i tito mladší členové se dokážou překonat. A pokud do našeho oddílu budou chtít chodit i v budoucnu, můžeme se těšit nato, že vytvoří kolektiv nadšených šelmáků, kteří nám toho ještě hodně ukáže. Nechtějí se Vaše děti, také mezi ně přidat? Určitě je rádi přivítáme.